WeCreativez WhatsApp Support
Sormak istediğiniz her konuda bize danışabilirsiniz...
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ?

BipoLEP Ameliyatı Nedir ?

BURSA’DA BİR İLK…

İyi huylu prostat büyümesinin EN GÜNCEL ve EN ANATOMİK kapalı cerrahi yöntemi.
• Açık prostat ameliyatına benzer anatomik kapalı cerrahi ameliyatıdır.
• Bipolar enerji kullanılarak uygulanmaktadır.
• Kalp pili olan hastalarda güvenle uygulanabilir.
• 80 gr. Üzerindeki prostatlarda açık prostatektomi yerine uygulanır*. (Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzu-2017)
• 30 gr. Üzerindeki bütün prostatlarda uygulanabilir*. (Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzu-2017).
• Çıkartılan prostat dokuları özel cihazlar yardımıyla (morselatör) mesane içinden parçalanarak çıkartılır ve patolojik incelemeye gönderilir.
• HoLEP ve Greenlight yerine uygulanan sistem maliyeti daha düşük bir cerrahidir.

BipoLEP’in DİĞER TEDAVİLERE GÖRE AVANTAJLARI :

HoLEP ameliyatına göre avantajları :
• Daha düşük maliyet
• Cerrahi sonrası erken dönemde ani idrar kaçırma olmaması
• Retrograd ejekulasyonun engellenebilmesi (Hastaların %50’sinden fazlasında cerrahi sonrası meninin geri kaçması önlenebilmektedir.)

TUR Prostat ameliyatına göre avantajları :

• Daha az kanama
• Daha kısa sonda kalış süresi
• TUR sendromu riski olmayışı (Cerrahi sonrası kandaki tuz değerinin düşmesi sonucu oluşan komplikasyonlar)

İyi huylu prostat büyümesi cerrahisinin özellikleri : 

İyi huylu prostat büyümesi, iç idrar kanalını (üretra) saran prostat dokusunun büyümesi anlamına gelir. Büyüyen bu dokulara prostat adenomu adı verilir. Prostat adenomu ile prostatın dış zonu (periferik zon) arasında bir kapsül bulunur. Buna cerrahi kapsül adı verilir. Iyi huylu prostat büyümesi için uygulanan ameliyatlarda prensip olarak bu kapsülün içinde bulunan prostat adenomu çıkartılmaktadır.
TUR-prostat ameliyatı, Greenlight ve HoLEP gibi tanımlanmış birçok kapalı yöntem prostat ameliyatında bu cerrahi kapsülün sınırlarını görebilmek mümkün değildir. Bu nedenle bu cerrahiler sırasında birçok komplikasyon görülebilmektedir. Prostat kapsülünün (prostatın en dışında onu çevreleyen kapsül) hasar görmesi ve kanaması, mesane boynunun yırtılması, saat 6 hizasından fazla doku alınması sonucu sürekli gaita varmış hissi ve idrarı tutan kasların kesilmesi sonucu sürekli idrar kaçırma gibi ciddi durumlarla karşılaşılabilmektedir.
BipoLEP ameliyatı, prostatın iyi huylu büyümesinde uygulanan açık prostat ameliyatına benzer şekilde sadece prostat adenomunun çıkarılması ile uygulanmaktadır. Ancak, açık prostat ameliyatından farkları kanamanın çok az olması, sonda kalış süresinin çok kısa olması ve bir kesi olmaksızın bu ameliyatın yapılabilmesidir. Avrupa Üroloji Derneği Prostat hastalıkları tedavi kılavuzunda, özellikle 80 gr. üzerinde prostat boyutu olan hastalarda açık prostat ameliyatı yerine kullanılan bir cerrahi tedavi alternatifi olarak belirtilmektedir. Ayrıca, BipoLEP 30 gr. üzerindeki bütün prostatlarda uygulanabilen bir yöntem olarak kılavuzda yerini almaktadır.
BipoLEP, bipolar enerji kullanılarak uygulanan bir yöntemdir. Bu sayede kalp pili olan hastalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ayrıca, cerrahi sırasında kullanılan sıvının serum fizyolojik olması sayesinde TUR-sendromu gelişimini engeller. TUR sendromu özellikle uzun süren ve kanamalı TUR-prostat ameliyatlarında içinde mannitol bulunan sıvıların vücuda emilimi nedeniyle beyin ödemi, akciğer ödemi ve kanda tuz düzeyinde düşüklük gibi komplikasyonlardır.
*2017-Avrupa Üroloji Derneği Prostat Hastalıkları kılavuzunda yer alan iyi huylu prostat büyümesi için uygulanabilecek cerrahiler

BipoLEP - Bipolar Prostat Enükleasyonu

Call Now Button